Modalitați de achitare a taxelor și lista codurilor necesare plății

Taxele de școlarizare aferente semestrului II al anului universitar 2019 – 2020, precum și cele aferente disciplinelor nepromovate sau neechivalente pentru studenții reînmatriculați, care au reluat studiile sau care au fost înscriși în an suplimentar, se pot plăti până în data de 15.05.2020.

Modalități de achitare a taxei:

–  Numerar la toate ghişeele BRD şi BCR 3.

–  Ordin de plată în contul RO59BRDE445SV36571854450 – cont in LEI,deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.

–  Ordin de plată în contul RO16RNCB0072001607860102 – cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Pentru a afla codul aferent facultății și cel al taxelor care se doresc a fi plătite, se va consulta aici lista de coduri.