Modalități de achitare a taxelor aferente restanțelor

Taxele aferente disciplinelor restante din anii anteriori se vor achita cu 4 zile inainte de sustinerea examenelor.

Modalități de achitare a taxei:

–  Numerar la toate ghişeele BRD şi BCR 3.

–  Ordin de plată în contul RO59BRDE445SV36571854450 – cont in LEI,deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.

–  Ordin de plată în contul RO16RNCB0072001607860102 – cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Pentru a afla codul aferent facultății și cel al taxelor care se doresc a fi plătite, se va consulta aici lista de coduri.