Licență iunie/iulie 2020

I M P O R T A N T!

LICENȚĂ IUNIE/IULIE 2020

În atenția absolvenților ciclului – I – de licență

Absolvenţii promoţiei 2017 – 2020:

Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ LICENTA

 • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încarcată pentru verificarea antiplagiat.
 • Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.

Absolvenţii promoţiilor anterioare și ai anului suplimentar:

Consultă aici modalitățile de achitare a taxelor și lista codurilor necesare plăților

În cazul achitării prin virament bancar, copia dovezii achitării tarifului (în format .pdf sau .jpeg/.jpg) va fi trimisă pe email, la adresele de mai sus, în același timp cu:

 1. cerere de înscriere licență, datată și semnată în format .pdf sau .jpeg/.jpg (descarcată de pe site-ul facultății),
 2. lucrarea de finalizare a studiilor în format .pdf,
 3. declarația privind protecția datelor personale, datată și semnată în format .pdf sau .jpeg/.jpg (descarcată de pe site-ul facultății) și cu celelalte documente (în format .pdf sau .jpeg/.jpg)
 4. diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
 5. certificatul de naștere;
 6. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor, datată și semnată (descarcată de pe site-ul facultății)
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_LICENTA

Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ LICENTA

 • Absolvenții promoţiilor anterioare și ai anului suplimentar se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.
 • Absolvenții promoţiilor anterioare care nu au acces la portalul de student vor trimite lucrarea de finalizare a studiilor în format .pdf la adresa de mail cercetare@ase.ro, telefon +40 21 319 1991

Înscrierile se fac în zilele următoare:

ZIUA

DATA ORELE

LUNI

06.07.2020

MARȚI

07.07.2020

MIERCURI 08.07.2020

până la ora 15:00

Descarcă anunțul

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta, anul universitar 2019-2020