Despre Facultate

Prioritatea noastra o constituie consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al  facultăţii, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, al materialelor  didactice elaborate, integrarea metodologiilor eficiente şi moderne de teoria şi practica  internaţională pentru creşterea rolului facultăţii în formarea specialiştilor, pentru  asigurarea rolului său de lider naţional, în domeniul administrarii afacerilor din comerţ,  turism, servicii, merceologie si managementul calitatii.

Consideram ca sporirea exigenţei şi flexibilitate adecvată în conţinutul şi forma  de predare, de pregătire continuă şi de evaluare a studenţilor, în activitatea de cercetare  ştiinţifică de specialitate şi interdisciplinară fundamentală şi aplicativă va contribui la  pregatirea tinerilor care vor alege acest drum pentru viata profesionala.

Avem un program investiţional care să asigure prin calculatoare, software şi alte  materiale didactice cadrul adecvat pentru activitatea didactică şi de cercetare, un corp  didactic bine pregătit profesional şi pasionat pentru activitatea educationala.  Schimburile de experienţă naţionale şi internaţionale (mai ales pentru studenti  si cadrele didactice tinere), pentru perfecţionarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor prezente şi viitoare sunt permanent încurajate şi susţinute moral şi material de  programele de mobilitate si cercetare stiintifica.

Facultatea de Business si Turism a pregatit un plan de învăţământ adecvat cerinţelor de  aderare a invatamantului economic superior la Uniunea Europeana U.E. dar şi pentru asigurarea continuitatii al tradiţiei naţionale. Interdisciplinaritatea trebuie să aibă în  vedere nu numai legătura multiplă intre disciplinele predate in ASE, dar si cu cele din  marile scoli economice de comerţ, de merceologie şi managementul calităţii, de turism şi  servicii din Uniunea Europeana si din intreaga lume.

VIZIUNE

Obţinerea unei largi recunoaşteri a valorii facultăţii, cadrelor sale didactice şi absolvenţilor, precum şi a unui respect în comunitatea academică naţională şi internaţională prin concentrarea asupra calităţii programelor de studii şi de cercetare şi asupra nevoilor, aşteptărilor şi aspiraţiilor studenţilor şi întregului personal.

Fiind cea mai veche din ţară, Facultatea de Business si Turism Comert (fosta de Comert) s-a manifestat mereu ca o entitate dinamica, deschisă dialogului cu mediul extern, capabila sa isi asume rolul educaţional de lider în revigorarea sferei afacerilor din România, prin calitatea înaltă a programelor de studii, prin caracterul lor accesibil, provocator şi inovator, datorate unui corp profesoral de excepţie.

MISIUNE

Misiunea noastra este aceea de a contribui in mod eficace la crearea, diseminarea si impartasirea de cunoastere in domeniile vizate (afaceri, stiintele consumatorilor, managementul calitatii, turism si servicii), prin cercetare si explorare creativa, prin educatie si invatare pentru a inspira actiuni inovative, capabile sa promoveze continuu progrese in economie si in societate!

Pentru aceasta, întreaga noastră atenţie este acordată pregătirii studenţilor la standarde comparative cu alte instituţii europene, procesului continuu de învăţare şi schimbare, într-o infrastructură potrivită şi cu resurse umane bine pregătite, ţinând cont că în viitor universităţile vor fi caracterizate prin:

- specializare funcţională profundă, atât în privinţa tipurilor de programe specifice educaţiei superioare, cât şi a proiectelor de cercetare ştiinţifică-dezvoltare-inovare;

- modele organizaţionale flexibile şi eficiente, adecvate interacţiunii cu societatea aflată în continuă schimbare, dar şi competiţiei intra-sectoriale la scară naţională, internaţională sau globală;

- spirit antreprenorial în promovarea ofertei de programe şi servicii către societate şi către beneficiarii din sectorul privat, în dezvoltarea de proiecte educaţionale, culturale, de cercetare şi de alte categorii de servicii pentru a atrage resurse complementare necesare dezvoltării durabile;

- comunicare sistematică cu potenţialii beneficiari şi parteneri, bazată pe transparenţă şi conduită etică în diseminarea de informaţii către terţi interesaţi;

- guvernanţă instituţională performantă, care îmbină avantajele managementului profesional eficient cu autonomia universitară şi libertăţile academice tradiţionale, în condiţiile răspunderii pentru conduita etică şi calitatea rezultatelor activităţii de educaţie şi cercetare, precum şi ale responsabilităţii public asumate pentru folosirea eficientă a resurselor mobilizate din surse publice si/sau private de finanţare.

VALORI

VALORILE pe care ne bazam, in demersul de a ne indeplini misiunea stabilita, sunt:

  • excelenta; promovam excelenta in cercetare, educatie si ca atitudine dominanta in randurile tuturor membrilor facultatii; incurajam inovarea si creativitatea;
  • centrare pe student; urmarim adecvarea continua a programelor noastre educationale la dinamica nevoilor de invatare si a aspiratiilor studentilor nostri; încurajam gandirea lor creativa, flexibila si critica pentru a crea impreuna experiente transformatoare si celebram dezvoltarea lor profesionala si personala;
  • responsabilitate; onorăm angajamentele facute si ne asumăm întreaga raspundere pentru activitățile pe care le desfasuram;
  • integritate; practicam un mod deschis, echitabil si corect de actiune, in relatiile cu toate categoriile de membrii ai comunitatii din facultate (cadre didactice, studenti, personal ne-didactic); sprijinim o cultura a respectului reciproc;
  • diverstate; intelegem, valorizam si respectam diversitatea in multiplele ei forme de manifestare.