Sesiuni de instruire destinate studenților de la programele de studii Licență, Master și Doctorat

Biblioteca Academiei de Studii Economice organizează și la începutul acestui semestru Sesiuni de instruire destinate studenților de la programele de studii Licență, Master și Doctorat. În cadrul acestor sesiuni de instruire vor fi prezentate serviciile și facilități oferite de bibliotecă: servicii electronice, resurse pentru informare și documentare, platforme cu publicații periodice și modalități de accesare (inclusiv prezentarea Continue Reading