Sesiuni de instruire destinate studenților de la programele de studii Licență și Master

Biblioteca Academiei de Studii Economice organizează la început de an universitar Sesiuni de instruire destinate studenților de la programele de studii Licență și Master. Temele abordate în cadrul acestor sesiuni de instruire cuprind prezentări ale serviciilor și facilităților oferite de bibliotecă, servicii electronice, resurse electronice pentru informare și documentare, baze de date cu publicații Continue Reading

Semnare contracte de studii și eliberare legitimații pentru studenții Facultății de Business și Turism

În atenția studenților Facultății de Business și Turism: Contractele de studii pentru programele de Licență și Masterat ale studenților Facultății de Business și Turism se vor semna în intervalul 3  – 19 octombrie 2018 la sala 1309, clădirea Mihai Eminescu, după următorul program: Continue Reading