Programe de doctorat

Şcoala doctorală Administrarea Afacerilor ( engleză, franceză, germană, romana)

Mai multe detalii gasiti pe website-ul scolii doctorale

Consiliul Școlii Doctorale – Administrarea Afacerilor

  1. Prof. univ. dr. Vasiliu Cristinel  – Director
  2. Prof. univ. dr. ȚIGU Gabriela  – Membru
  3. Conf. univ. dr. PELĂU Corina Monica – Membru
  4. Prof. univ. dr. BONCIU Florin – Membru
  5. Prof. univ. dr. DIMITRIU Sorin Petre – Membru
  6. Student-doctorand Maria TOMA – Membru
  7. Student-doctorand Ioana TEODORESCU – Membru

Membrii Școlii doctorale

1 Bob Constantin constantin.bob@com.ase.ro 
2 Condrea Elena elenacondrea2003@yahoo.com
3 Costea Carmen-Eugenia cecostea@yahoo.com
4 Dima Mihaela Alina alina.dima@fabiz.ase.ro
5 Ioncică Maria maria.ioncica@com.ase.ro  
6 Nistoreanu Puiu puiu.nistoreanu@com.ase.ro
7 Olaru Marieta olaru.marieta@com.ase.ro
8 Onete Cristian Bogdan cristian.onete@com.ase.ro
9 Pamfilie Rodica rodica.pamfilie@com.ase.ro
10 Păunescu Carmen Monica carmen.paunescu@fabiz.ase.ro
11 Pelău Corina Monica corina.pelau@fabiz.ase.ro
12 Pleşea Doru pleseadoru@gmail.com
13 Sârbu Roxana sarbu.roxana@com.ase.ro
14 Stănciulescu Gabriela gabriela_stanciulescu@yahoo.com
15 Tanţău Adrian atantau@fabiz.ase.ro
16 Ţigu Gabriela gabriela.tigu@com.ase.ro
17 Toma Sorin George tomagsorin62@yahoo.com
18 Vasilache Simona Nicoleta simona.vasilache@gmail.com
19 Vasiliu Cristinel cristi_vasiliu@yahoo.com