Bursele Fulbright student 2021-2022 pentru studenții, masteranzii si doctoranzii români

Comisia Fulbright Româno-Americană a deschis competiția de burse
Fulbright Student pentru studii de masterat sau pentru cercetare doctorală
(non-degree) în anul academic 2021-2022, la universități din Statele Unite
ale Americii. Candidaturile pentru competiția în curs pot fi depuse online
pâna la
11 mai 2020.

Bursa „Fulbright Student” vizează toate disciplinele, exceptându-le pe cele clinice, și se adresează absolvenților, masteranzilor, studenților în an final de licență și doctoranzilor români.

Mai multe detalii despre Fulbright Student Award se găsesc în anunțul
oficial al competiției:
http://www.fulbright.ro/news/1150-fulbright-student-award-2021-2022