Anunț pentru studenții înmatriculați în anul I – forma de învățământ Licență

Studenţii  anului  I  sunt  rugaţi  să  aducă  la  secretariat  diploma  de  bacalaureat şi foaia matricolă în original şi copii simple (diploma  de  bacalaureat şi foaia matricolă).

Predarea documentelor se va face în perioada alocată programului cu publicul.