Finantare de 250.250 Eur pentru mobilitati de plasament

Academia de Studii Economice din Bucuresti beneficiaza de o finantare de 250.250 Eur pentru mobilitati de plasament in cadrul contractului 2017-1-R001-KA103-036474 I 11.07.2017, Actiunea KA I - Mobilitati intre tarile prograrnului. Pana la aceasta data a fest angajata suma de 119.383 Eur (47,7% din bugetul total).

-    Suma disponibila pentru plasamente intemationale Erasmus+: 130.867 Eur

-   Durata mobilitatii: 2 - 1 luni, cu finalizare pana cel tarziu la 31.05.2019

 • Candidati: studenti inmatriculati in anii 1 - 3 de studii universitare de licentii, masterat sau doctorat
 • Organizatii de primire: orice institutie (intreprindere, institutie de invafamant l cercetare, ONG etc.) situata intr-o tara participanta la program, cu exceptia institutiilor europene.
 • Finantare:
  • 700 Euro/luna pentru mobilitati in urmatoarele tari: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia;
  • 650 Euro/luna pentru mobilita!i in Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania,  FYR Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia,

Finantarea este destinata acoperirii partiale a cheltuielilor de transport, cazare si subzistenta pe parcursul mobilitatii. Sunt acceptate contributii din partea organizatiei de primire, cu conditia sa nu reprezinte salariu. Plata grant: 80% la inceputul mobilitatii, 20% dupa finalizarea mobilitatii   si depunerea documentelor de raportare.

 • Exista posibilitatea echivalarii practicii de specialitate pentru studentii anului II de studii universitare de licenta sau masterat
 • Dupa primirea scrisorii de acceptare de la organizatia - gazda, candidatii vor depune dosarul de candidatura pentru obfinerea finantarii (minim 45 zile inainte de inceperea mobilitatii). Selectia este continua, pana la epuizarea bugetului
 • Persoana de contact:  Dra  Teodora Fulga,  referent:  fulga@amp.ase.ro,   Sala 0130, int. 417.

lnformare privind selectia pentru mobilitati de studii Erasmus+ in anul universitar 2018/2019

Procesul de selectie se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului privind mobilitatile studentesti in cadrul Programului Erasmus si a programelor asimilate, aprobat in cadrul sedintei Senatului ASE din 27.09.2008, modificat in sedinta Senatului ASE din data de 07.02.2014.

Candidati inscrisi: 318, cumulat pe cele cinci spatii lingvistice (fata de 337 candidati in anul 2017/2018).

Numar locuri disponibile in cadrul acordurilor bilaterale: 500 (cu posibilitate de fractionare in cazul majoritatii mobilitatilor cu durata de un an universitar, fata de 424 in anul precedent).

Candidati admisi: 258 (268 in anul 2017/2018)

Candidati in ateptare: 43 candidati spatiul anglofon (2017/2018: 28 candidati spatiul anglofon).

Candidati respinsi I retrasi: 16 candidati spatiul anglofon, 1 candidat spatiul francofon (2017/2018: 25 candidati spatiul anglofon, 6 candidati spatiul francofon, 3 candidati spatiul german, 3 candidati italian, 3 candidati spatiul spaniol).

Repartitia candidatilor pe spatii lingvistice la finalul procesului de selectie (13.04.2018):

 • Spatiul anglofon: 193 candidati (171 candidati in anul 2017/2018);
 • Spatiul francofon: 35 candidati (39 candidati in anul 2017/2018);
 • Spatiul german: 12 candidati (31 candidati in anul 2017/2018);
 • Spatiul italian: 4 candidati (9 candidati in anul 2017/2018);
 • Spatiul spaniol: 14 candidati (18 candidati in anul 2017/2018).

Repartitia candidatilor admisi pe facultati

 • Administrarea Afacerilor  cu predare  in limbi  straine:  63  candidati  (70 candidati  in 2017/2018);

Administratie si Management Public: 6 candidati (4 candidati in 2017/2018); Business  si Turism: 23 candidati (20 candidati in 2017/2018);

Cibernetica,  Statistica si  Informatica Economica:  13  candidati  (14  candidati  in 2017/2018);

Contabilitate  si Informatica de Gestiune: 13 candidati (14 candidati in 2017/2018); Economie Agroalimentara  si a Mediului: 8 candidati (11 candidati in 2017/2018); Economie Teoretica si Aplicata: 9 candidati (8 candidati 2017/2018);

Finante, Asigurari, Banci  si Burse de Valori: 17 candidati (12 candidati in 2017/2018); Management: 19 candidati (12 candidati in 2017/2018);

Marketing: 19 candidati (23 candidati in 2017/2018);

Relatii Economice Internationale: 67 candidati (78 candidati in 2017/2018); CSUD: 1 candidat (2 candidati in 2017/2018).

Repartitia candidatilor pe ani de studii:

 • Anul I licenta: 99 candidati (94 candidati in 2017/2018);
 • Anul II licenta: 50 candidati (61 candidati in 2017/2018);
 • Anul III licenta: 57 candidati (53 candidati in 2017/2018);
 • Anul I master: 50 candidati (58 candidati in 2017/2018);
 • Doctorat: 1 candidat (2 candidati in 2017/2018).

Top destinatii:

Franta (35 candidati)

Portugalia (32 candidati)

Turcia (24 candidati)

Polonia (21 candidati)

Olanda (18 candidati)