Școala de excelență în turism și antreprenoriat – ediția a IV-a

În perioada 18-20 aprilie 2018, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE și SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ din cadrul UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, derulează proiectul ȘCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT-Ediția a IV-a, în colaborare cu experți în domeniul turismului, mediului de afaceri și IMM-urilor.
ȘCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT este un proiect educațional unic dedicat studenților de la specializarea ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR, reprezentând un proiect inovativ finanțat de Ministerul Educației Naționale și implementat în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității „Valahia"din Târgoviște.
Printre obiectivele specifice ale proiectului regăsim:

  • Studenții selectați beneficiază de un program de coaching, workshop-uri cu
    specialiști ai Agenției pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
    Ploiești sau al partenerilor din proiect;
  • Participanții vor dezbate cele mai noi strategii în domeniul turismului cât și
    programe destinate tinerilor intreprinzători;

Studenții beneficiează totodată de suportul cadrelor didactice care vor coordona proiectul din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești pe parcursul lucrărilor Școlii de Excelență.

Grupul tință este format din 50 de studenți din centrele universitare membre ale Consorțiului „ACADEMICA +” și ale Asociației Facultăţilor de Economie din România (AFER): Ploiești, Târgoviște, Galați, Alba - Iulia, Oradea, Pitești, Sibiu, Suceava, București, Brașov, Arad, Târgu- Jiu și alte universități care au în cadrul programului de studii universitare de licență, specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor cât și alte categorii de tineri (elevi, absolvenți, cadre didactice).

Criteriile de selecție vor fi stabilite de către fiecare universitate implicată în proiect, luându-se în considerare media anilor de studiu, participarea la diverse manifestări știintifice, voluntariat în domeniul turismului și antreprenoriatului. Fiecare universitate va desemna minim 2 studenții selectați pe criterii proprii.

ȘCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT-Ediția a IV-a ce se va organiza în perioada 18- 20 aprilie 2018 în campusul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
Cheltuielile pentru serviciile de cazare și masă vor fi suportate de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești cu sprijinul Ministerul Educației Naționale. Cazarea participanților va fi asigurată în Campusul Universitar.

Cei interesati sunt rugați să completeze fișa de înscriere și să o trimită împreună cu un CV Europass la următoarea adresă de email: alina_brezoi@yahoo.com, până la data de 3 aprilie 2018, orele 20.00