Disertatie iunie/iulie 2020

IMPORTANT!

DISERTAȚIE IUNIE/IULIE 2020

În atenția absolvenților programelor de masterat

 

Absolvenţii promoţiei 2018 – 2020:

 • Absolvenții vor transmite prin mail la adresele:
  • disertatie2020@com.ase.ro și, respectiv, la:
   • turism-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii la programele de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism, Management și Marketing în Turism, Geopolitică și Afaceri, Excelenţă în Business și Servicii), sau
   • business-licenta-disertatie@com.ase.ro (pentru absolventii la programele de masterat: Administrarea Afacerilor Comerciale, Managementul Calităţii, Expertize și Protecţia Consumatorului, Business, Excelenţă în Business și Servicii),
    1. cerere de înscriere disertatie, datată și semnată în format .pdf sau .jpeg/.jpg (descarcată de pe site-ul facultății),
    2. lucrarea de finalizare a studiilor în format .pdf,
    3. declarația privind protecția datelor personale, datată și semnată în format .pdf sau .jpeg/.jpg (descarcată de pe site-ul facultății)
   • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT

Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ MCEPC

 • Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea încarcată pentru verificarea antiplagiat.
 • Pentru absolvenţii Academiei de Studii Economice din București din promoţia curentă, susţinerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanţare pe care au avut-o aceștia.

Absolvenţii promoţiilor anterioare și ai anului suplimentar:

În cazul achitării prin virament bancar, copia dovezii achitării tarifului (în format .pdf sau .jpeg/.jpg) va fi trimisă pe email, la adresele de mai sus, în același timp cu:

 1. cerere de înscriere disertatie, datată și semnată în format .pdf sau .jpeg/.jpg (descarcată de pe site-ul facultății),
 2. lucrarea de finalizare a studiilor în format .pdf,
 3. declarația privind protecția datelor personale, datată și semnată în format .pdf sau .jpeg/.jpg (descarcată de pe website-ul facultății) și cu celelalte documente (în format .pdf sau .jpeg/.jpg):
 1. diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
 2. diploma de licenţă (sau echivalentă) și foaia matricolă/ suplimentul la diploma;
 3. certificatul de naștere;
 4. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor, datată și semnată (descarcată de pe site-ul facultății)
 • La subiectul emailului se va scrie: NUME_INITIALA TATĂLUI_PRENUME_ PROGRAM MASTERAT

Exemplu: GRIGORESCU_I G_ MARIANA_ MCEPC

 • Absolvenții promoţiilor anterioare și ai anului suplimentar se vor asigura că lucrarea de finalizare transmisă (fișierul atașat) se poate deschide, este completă și este aceeași cu varianta încarcată pentru verificarea antiplagiat.

Înscrierile se fac în zilele următoare:

ZIUA

DATA ORELE

JOI

25.06.2020

VINERI 26.06.2020

până la ora 12.00

                                                                                                                                                DECANAT

Descarca anuntul

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat, anul universitar 2019-2020