Atestari suplimentare

INFORMATII ATESTARI SUPLIMENTARE

In virtutea Protocolului de colaborare incheiat cu S.C CERTIND SA http://www.certind.ro/, organism de certificare a sistemelor de management, sunt organizate și se desfășurara sesiuni de formare profesională pentru masteranzii de la toate programele de master ale Facultatii de Comert, pentru aprofundarea cunoştinţelor, astfel:

 

Cursuri recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC:

 • Auditor în domeniul calităţii – cod COR 242303.
 • Specialist în domeniul calitătii – cod COR 242301.
 • Manager al sistemului de management al calităţii – cod COR 242302.
 • Auditor în domeniul mediului – cod COR 242305.
 • Manager al sistemului de management de mediu – cod COR 242304.
 • Auditor al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – cod COR 242317.
 • Auditor în domeniul siguranţei alimentare – cod COR 242320.
 • Manager in domeniul sigurantei alimentare – cod COR 325715
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice – cod COR 213908.
 • Manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca – cod COR325709
 • Manager proiect – cod COR 242101

Cursuri de instruire cu certificare CERTIND  pentru:

 • Auditor pentru sisteme de management ale energiei, SR EN 16001:2009.
 • Auditor responsabilitate socială, SA 8000.
 • Introducere în certificarea conformităţii produselor.
 • Specialist in managementul deseurilor.
 • Sisteme integrate calitate-mediu-siguranta alimentara-OHSAS
 • Control  intern managerial
 • Control financiar preventiv
 • Managementul riscului in administratia publica

 

Pentru aceste cursuri se acorda:

 • Certificat de absolvire ANC
 • Suplimentul descriptiv al certificatului ANC
 • Certificat de absolvire curs CERTIND

Certificatul de absolvire ANC si Suplimentul descriptiv al certificatului ANC sunt recunoscute de catre Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, sunt inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Calificari. Acest certificat reprezinta o calificare pe o specializare prevazuta in Codul Ocupatiilor di Romania (COR).

Certificat de absolvire CERTIND se emite de catre organismul de certificare, in functie de tipul de curs absolvit.

CERTIFICATE ELIBERATE DE 

Certificat de absolvire Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

Supliment descriptiv al certificatului ANC. Certificatul emis reprezinta o calificare pe o specializare prevazuta in Codul Ocupatiilor di Romania (COR).

Certificatul CERTIND pentru tipul de curs absolvit. Aceste certificate sunt sub controlul autoritatilor din Romania.

Diplomele se vor obtine in urma unui examen scris si dupa achitarea taxei de eliberare.

CERTIFICATE ELIBERATE DE 

Certificatul TUV – auditor in domeniul calitatii.

Diplomele se vor obtine in urma unui examen scris si dupa achitarea taxei de eliberare.

CERTIFICATE ELIBERATE DE B.A.S.I.Q

Certificat Networking*

Certificat Business Coaching* 

* Certificatul de absolvire este eliberat de asociatia B.A.S.I.Q. – „Asociatia pentru Inovare si Calitate in Afaceri Sustenabile” in parteneriat cu Facultatea de Comert. Cursurile sunt GRATUITE, se percepe numai o taxa de eliberare de 10 Euro/certificat.