Alumni

PREMIERĂ ABSOLUTĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR DIN ROMÂNIA!!!

Dragi absolvenți ai Facultății de Business și Turism (FB&T) (fostă Comerț), vă adresăm o călduroasă INVITAȚIE:

(RE)VENIȚI "pe băncile" facultății absolvite!!!

Concret: Începând cu anul universitar 2018-2019, aveți ocazia de a participa GRATUIT la cursurile și seminariile unei discipline, la alegere, în baza deciziei Consiliului Facultății!

Poate fi o excelentă oportunitate:  

- de a vă reconecta, la FB&T (fostă Comerț), la mediul universitar...;

- de completare/ actualizare/ îmbogățire gratuită a cunoștințelor în domeniul de activitate, sau domenii conexe/ complementare;

- de a interacționa cu tânara generație și de a vă familiariza cu caracteristicile/ particularitățile acesteia.

CONDIȚII CONCRETE

de implementare a deciziei Consiliului Facultății privind  accesul GRATUIT al absolvenților la câte o disciplină din Planul de Invățământ al , începând cu an universitar:

  • sunt acceptați doar absolvenți ai faculății, la toate activitățile asociate disciplinei vizate (cursuri/ prelegeri/ seminarii etc.);
  • numărul de absolvenți care pot participa la același curs, într-un semestru este: maxim 4 absolvenți/ curs;
  • înscrierea se va face, la solicitarea absolventului:

      - în săptamâna premergătoare începutului de semestru;

      - în baza unei simple cereri tip (model mai jos), a C.I. și a unei copii după diploma de absolvire;

- secretariatul facultății:

      - va verifica numele absolventului (în lista electronică);

      - va oferi absolventului-solicitant informații cu privire la orarul disciplinei (zi + intervale orare în care se țin activitățile specifice (cursuri/ seminarii).